Kdo jsme

Jsme 12ti členný tým pracovníků, kteří se věnují práci s dospívajícími a mladými lidmi, dobrovolníky a práci s rodinou. Více než polovina z nás má za sebou dobrovolnickou zkušenost v Latě. V současné době procházíme strategickým plánováním a už brzy se můžete těšit na nové znění naší vize i poslání.

Jak to začalo?

Společně se svými studenty založil v roce 1994 projekt LATA náš současný odborný garant Doc. PhDr. Oldřich Matoušek. Tým rozvíjel projekt s nadšením, velkým nasazením a za malé finanční podpory. Stěžejní myšlenkou tehdy bylo individuálně pomáhat lidem ve věku 15 – 20 let, jejichž jednání se dostalo do rozporu se zákonem nebo se ocitli v obtížně životní situaci. Název LATA znamenal zkratku „laskavá alternativa trestu pro adolescenty”.

O čtyři roky později jsme získali kancelář na Senovážném náměstí, kde sídlíme dodnes. Probíhal projekt HALT – alternativní řešení trestné činnosti mladistvých, který byl inspirován holandským projektem. Mladistvému pachateli byla dána možnost se od začátku podílet na řešení situace a na způsobech náhrady škody. Postupně jsme rozvíjeli své know how, rozšiřovali služby a celkově jsme se profesionalizovali.

Od roku 2014 jsme držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. V minulosti jsme získali ocenění Neziskovka roku a Cenu za přínos sociální integraci Nadace ERSTE.

Jak je to dnes?

Rozšířili jsme cílovou skupinu, které pomáháme. Právě proto se změnil i název naší organizace na Lata – programy pro mládež a rodinu. Jsme tu pro děti, dospívající a mladé dospělé ve věku 12 – 26 let, i pro celé rodiny. Předcházíme propadu rodin do ohrožující situace a snižujeme rizika na minimum. Všichni bychom měli být zodpovědní za svůj život ve vztazích, stačí jen znát cestu a my ji pomáháme najít.

Poslání

Pomáháme dětem, mladým lidem a rodinám, aby dokázali zvládat nepříznivé nebo ohrožující situace a posilujeme jejich samostatnost. Věříme, že každý potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.

Vize

Naší vizí je společnost, v níž rodiny a dospívající dokáží překonat nepříznivou nebo ohrožující situaci. Podporujeme rozvoj občanské společnosti a dobrovolnictví.

V práci s dospívajícími je pro nás podstatou vrstevnická podpora. V práci s rodinami je pro nás důležité umožnit rodině převzít odpovědnost při řešení problému.

Naše činnost je založena na stabilním vícezdrojovém financování dlouhodobých projektů.

Naši vizi naplňujeme prostřednictvím 3 odborných programů:

Ve dvou se to lépe táhne
Rodina (k) sobě
Centrum rodinných konferencí

Hodnoty
  • Individuální a nedirektivní přístup
  • Víra v možnost změny a učení se prostřednictvím vztahu
  • Odpovědnost každého za svůj život
  • Solidarita a vzájemnost
  • Dobrovolnost zapojení klientů i dobrovolníků
  • Transparentnost a otevřenost

Jsme tu už 25 let

Podpora dospívajícím i rodinám

1 000 zapojených dobrovolníků

Jak nás podpořit