Kdo jsme

Jsme 12členný tým pracovníků a pomáháme dospívajícím, mladým lidem a rodinám v nelehkých životních situacích. Polovina z nás v minulosti sama prošla naším programem Ve dvou se to lépe táhne v roli mentorů, dobrovolníků.

Naše vize

Naším společným snem je „Mladá generace, která to dá!“ Tohle odvážné heslo pro nás znamená, že mladí lidé dokáží čelit výzvám, které jim život přináší a vyrůstají v rodině, která jim věří a umožní jim to.

Naším posláním je proto pomáhat mladým lidem a rodinám překonat životní překážky a najít si vlastní cestu.

Jak naplňujeme naši vizi?

Proto, abychom se přiblížili naší vizi, pracujeme s mladými lidmi a rodinami v našich programech a v Centru rodinných konferencí Lata:

Ve dvou se to lépe táhne

V programu pomáháme dospívajícím a mladým lidem ve věku 12-26 let. Propojujeme je s věkově blízkými mentory (dobrovolníky) a umožňujeme jim navazovat zdravé vztahy. Dostávají příležitost poznat pozitivní vzor a vytvořit si bezpečný vztah, ve kterém se budou cítit dobře. Společně tráví volný čas, mentoři mohou poradit, učit, rozvíjet potenciál mladého člověka, ale hlavně se jim snaží být blízkou osobou, na kterou se mohou spolehnout. Podporují v nich odpovědnost k sobě samému i k druhým a probouzí v nich schopnost poradit si i v obtížnějších životních situacích. Náš dobrovolnický program je akreditovaný Ministerstvem vnitra na základě Zákona o dobrovolnické službě.

Rodina (k) sobě

Rodinám, které se ocitnou v náročných životních chvílích, pomáháme najít způsob, jak situaci zlepšit a jít dál. Při tom podporujeme rodiče, aby dokázali vytvořit takové prostředí, které umožní zdravý vývoj dítěte. To vše díky opoře našich odborníků. Program je sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, která je registrována dle Zákona o sociálních službách.

Centrum rodinných konferencí Lata

V Centru pomáháme zejména tomu, aby rodiny dokázaly spojit síly, když je to potřeba. Podporujeme oživování rodinných vztahů, posilujeme spolupráci jednotlivých členů a povzbuzujeme motivaci ke zlepšení rodinné situace. Realizací rodinné konference se snažíme vytvořit prostor pro řešení složitých situací, ve kterých se rodiny ocitají.

Naše hodnoty

Naši vizi nám umožňují dosáhnout hodnoty, které sdílíme a promítáme do vztahů s kolegy, dobrovolníky, klienty i podporovateli:

Zdravé vztahy. Podporujeme vztahy, ve kterých se lidé mohou rozvíjet a zažívat přijetí; vztahy, kde se lidé neohrožují a necítí se být ohrožováni.

Odpovědný přístup. K okolnímu světu přistupujeme s vědomím, že naše jednání má své důsledky. Dokážeme za ně nést odpovědnost a podporujeme v tom ostatní.

Čestné jednání. Čestné jednání považujeme za součást zdravých vztahů. Držíme slovo a říkáme věci, tak, jak jsou.

Naše společenská odpovědnost

Od roku 2014 jsme držiteli značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Účelem Značky spolehlivosti je poskytnout dárcům i dalším zájemcům informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého poslání.

Členství v asociacích

Jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací. Jejím posláním je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. V roce 2014 jsme se stali přidruženým členem Asociace společenské odpovědnosti a přihlásili se k principům CSR. Mezi ně patří zejména odpovědnost vůči všem aktérům, kterých se týká činnost organizace, šetrnost k životnímu prostředí a transparentnosti vůči celé společnosti.

Jsme také jedním ze signatářů Etického kodexu zveřejněného Českým centrem fundraisingu a ctíme jeho zásady.

Lata a cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Cíle udržitelného rozvoje přijaly země OSN včetně Česka na summitu v září 2015 v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Jde o 17 cílů udržitelného rozvoje, které definují svět v roce 2030 a konkrétní kroky, jak bojovat s ekonomickými, environmentálními a sociálními problémy, se kterými se právě potýká.

Lata se svým přístupem a oblastí působnosti hlásí zejména k naplňování těchto cílů: 1. Konec chudoby, 4. Kvalitní vzdělání, 8. Důstojná práce a ekonomický růst a 10.Méně nerovností.

 

Jsme tu už 29 let

Podpora dospívajícím i rodinám

1 000 zapojených dobrovolníků

Jak nás podpořit

 

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

Ochrana osobních údajů