Kdo jsme

Zpět

Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Jsme pražská nezisková organizace pomáhající dětem, mladým lidem a rodinám v Praze a Středočeském kraji již od roku 1994.
Žijeme v době, kdy neustále přibývají osamocení mladí lidé, kteří nezvládají svůj každodenní život a selhávají. Velkou část společnosti tvoří neúplné rodiny, osamocení rodiče, kteří se dostávají do situací, v nichž potřebují pomoc. Pomoc často potřebují i kompletní rodiny.
Tomu aktivně předcházíme a snižujeme rizika na minimum. Pomáháme mladým lidem, které běžně potkáváte na ulici.
Všichni bychom měli být zodpovědní za svůj život ve vztazích, stačí jen znát cestu, my ji pomáháme najít.

Poslání

Vrstevnickou podporou a dalšími specifickými službami pomáháme dospívajícím a rodinám zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. Věříme, že každý potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.

Vize

Naší vizí je společnost, v níž jsou rodiny a dospívající schopni zvládat a řešit svou nepříznivou nebo ohrožující situaci samostatně.
Zůstáváme organizací otevřenou napomoci každému dospívajícímu i rodině prostřednictvím komplexních a specifických služeb.
V práci s dospívajícími je pro nás podstatou vrstevnická podpora. V práci s rodinami je pro nás důležité umožnit rodině převzít odpovědnost při řešení problému.
Jsme organizace, v níž je ctí být dobrovolníkem a prestiží v ní pracovat. Zaměstnanci a dobrovolníci pracují vždy s plným zaujetím a ztotožňují se s hodnotami, posláním, cíli i vizemi společnosti. Ke svým zaměstnancům a dobrovolníkům přistupujeme individuálně, motivujeme je a odpovídajícím způsobem oceňujeme.
Značka Lata je zárukou kvality práce s dospívajícími a rodinou, získala se respekt, uznání i známost mezi odbornou i laickou veřejností.
Aktivně ovlivňujeme žádoucí a potřebné změny v legislativě a usilujeme o rozšíření našeho know-how do dalších regionů.
Naše činnost je založena na stabilním vícezdrojovém financování dlouhodobých projektů.
Podporujeme rozvoj občanské společnosti a dobrovolnictví.

Prostřednictvím tří odborných programů naplňujeme naši vizi:

Ve dvou se to lépe táhne

Rodina (k) sobě

Centrum rodinných konferencí

Etické kodexy organizace Lata

Etický kodex přijímání darů a fundraisingu

Etický kodex pracovníků 2017

Etický kodex dobrovolníka_Lata z.ú 2017

 

 

Fungujeme už
24 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech