Příběh Laty

Zpět

Jak to začalo?

Začalo to před 25 lety. Společně se svými studenty založil roce 1994 projekt LATA  náš současný odborný garant Doc. PhDr. Oldřich Matoušek. Projekt rozvíjeli s nadšením, velkým nasazením a za malé finanční podpory. Stěžejní myšlenkou tehdy bylo individuálně pomáhat lidem ve věku 15 – 20 let, jejichž jednání se dostalo do rozporu se zákonem nebo se ocitli v obtížně životní situaci. Předchůdcem Laty byl projekt HERMES, který s touto cílovkou pracoval na principu skupinové práce. Ta se ale ukázala neefektivní. Zjistilo se, že co je v mladých špatné je rychle spojuje a co je v nich to lepší, dává se obtížně dohromady. Zkratka LATA znamenala „laskavá alternativa trestu pro adolescenty“.

O čtyři roky později LATA získala kancelář na Senovážném náměstí kde sídlí dodnes. Probíhal projekt HALT – alternativní řešení trestné činnosti mladistvých, který byl inspirován holandským projektem. Mladistvému pachateli byla dána možnost od začátku participovat na řešení situace a podílet se na způsobech náhrady škody. Mezi lety 1995 a 2000 fungoval projekt LATA i v Brně, Hradci Králově, Ostravě a Chrudimi. LATA postupně rozvíjela své know how, rozšiřovala služby o práci s rodinami a celkově se profesionalizovala. V roce 2014 se nám podařilo získat značku SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace a dále si ji udržet.

Jak je to dnes?

Působíme v Praze a pomáháme dětem a mladým lidem ve věku 12 – 26 let a rodinám v Praze a Středočeském kraji. Velkou část společnosti tvoří neúplné rodiny nebo osamocení rodiče, kteří se dostávají do situací, v nichž potřebují pomoc. Aktivně předcházíme propadu rodin do ohrožující situace a snižujeme rizika na minimum. Všichni bychom měli být zodpovědní za svůj život ve vztazích, stačí jen znát cestu, my ji pomáháme najít.

Poslání

Pomáháme dětem, mladým lidem a rodinám, aby dokázali zvládat nepříznivé nebo ohrožující situace a posilujeme jejich samostatnost. Věříme, že každý potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.

Vize

Naší vizí je společnost, v níž jsou rodiny a dospívající schopni zvládat a řešit svou nepříznivou nebo ohrožující situaci samostatně. Zůstáváme organizací otevřenou napomoci každému dospívajícímu i rodině prostřednictvím komplexních a specifických služeb. Podporujeme rozvoj občanské společnosti a dobrovolnictví.

V práci s dospívajícími je pro nás podstatou vrstevnická podpora. V práci s rodinami je pro nás důležité umožnit rodině převzít odpovědnost při řešení problému.

Jsme organizace, v níž je ctí být dobrovolníkem a prestiží v ní pracovat. Zaměstnanci a dobrovolníci pracují vždy s plným zaujetím a ztotožňují se s hodnotami, posláním, cíli i vizemi společnosti. Ke svým zaměstnancům a dobrovolníkům přistupujeme individuálně, motivujeme je a odpovídajícím způsobem oceňujeme. Značka Lata je zárukou kvality práce s dospívajícími a rodinou, získala se respekt, uznání i známost mezi odbornou i laickou veřejností.

Aktivně ovlivňujeme žádoucí a potřebné změny v legislativě a usilujeme o rozšíření našeho know-how do dalších regionů.

Naše činnost je založena na stabilním vícezdrojovém financování dlouhodobých projektů.

Naši vizi naplňujeme prostřednictvím 3 odborných programů:
Ve dvou se to lépe táhne
Rodina (k) sobě
Centrum rodinných konferencí

Hodnoty
  • Individuální a nedirektivní přístup
  • Víra v možnost změny a učení se prostřednictvím vztahu
  • Odpovědnost každého za svůj život
  • Solidarita a vzájemnost
  • Dobrovolnost zapojení klientů i dobrovolníků
  • Transparentnost a otevřenost

 

 

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech