Lidé v Latě

Markéta Ježková

Ředitelka organizace

Působí v Latě od roku 2009 a pozici ředitelky organizace převzala v roce 2013. Její cestu oborem informatiky a knihovnictví na VŠE přerušila sportovní kariéra. Později vedly její kroky do komerční sféry a vlastní podnikatelské praxe. Při své práci v Latě musí obsáhnout jak management lidských zdrojů, řízení projektů, tak finance a proto její zájem směřuje právě do těchto oblastí: „Financování NNO je nekonečný příběh a výzev k systémovým změnám je hodně, prosazování změn je v nedohlednu…, toto jsou témata, na která stojí za to se zaměřit.“

„Latí léta pro mě znamenala a znamenají nový rozměr vnímání společnosti a tím je, že je třeba se dívat kolem sebe a snažit se přispívat k tomu, aby se nám žilo hezky. Bez toho, abychom se kolem sebe rozhlíželi, pomáhali a ctili hodnoty občanské společnosti, to půjde velice těžko.“

Mgr. Silvie Novotná, DiS.

Vedoucí programu Ve dvou se to lépe táhne

Vystudovala VOŠ obor specializace v pedagogice a následně obor sociální a charitativní práce na Karlově univerzitě. Působila také jako sociální pracovnice v SOS dětských vesničkách. Zajímá se o psychoterapii dětí a dospívajících a je jí blízká metoda Sandtray – terapie hrou v písku, která otevírá cestu k neverbálnímu kreativnímu procesu v každém z nás. Je také absolventkou několika kurzů a seminářů různých psychoterapeutických směrů.
Vedle Laty působí v Lize lesní moudrosti, kde připravuje zážitkové víkendy pro ostatní členy Ligy a budoucí vedoucí.

Na Latě mě neskutečně baví lidi, které jsem díky tomu poznala. Jsem tu chvíli, ale mám pocit jako bych sem vždycky patřila. Všichni jsou neskutečně srdeční a každý je něčím zajímavý a silný. Lata je neuvěřitelná v tom jak se snaží jít s dobou, stále se vyvíjí a rozvíjí a myslí dopředu a snaží se držet v trendu i pro své klienty, které má na prvním místě.“

Mgr. et Mgr. Petra Pfaurová, DiS.

Vedoucí Centra rodinných konferencí Lata

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na FF UK a občanský sektor na FHS UK. Petra má započatý výcvik v koučování a supervizi a má za sebou kurzy facilitačních a mediačních technik, manažerských dovedností i rodinného poradenství. Zajímá ji zejména téma odpovědnosti a hranic nejen klientů, ale i služeb. Její praxe ji přivedla také k tématu sledování dopadu činnosti neziskových organizacích. Vedle podpory rodin se Petra zaměřuje na oblast leadershipu, koučingu a supervize.  V Latě je už od roku 2013, kdy po roce a půl dobrovolnictví v laťáckém mentoringovém programu nastoupila na pozici koordinátorky dobrovolníků a následně se pustila do vedení programů Rodina (k) Sobě a CRK, kde pracuje s rodinami, podporuje mezioborovou spolupráci v této oblasti a prezentuje práci Laty navenek.

„Lata mi umožňuje dělat věci, které, alespoň pro mě, mají velký smysl. Třeba hledat mnohdy zatoulanou zodpovědnost (vlastní nebo cizí) a vracet ji zpět tam, kam patří. Přemýšlet systematicky s jasnou vizí a dávat tak tvar více či méně nezkrotným myšlenkám. A v neposlední řadě být součást týmu, který táhne za jeden provaz a vzájemně se obohacuje.“

Mgr. Sylvie Kruml Singerová

Vedoucí programu Rodina (k) sobě

Studovala sociální a kulturní antropologii, na kterou navázala magisterským studiem politologie na FF ZČU a poté bakalářským studiem sociální práce na FF UK. Sylvie se dále rozvíjela v sociálním poradenství, mediaci, facilitaci i terénní práci a krizové intervenci.  Nyní prochází psychoterapeutickým výcvikem v Narratio institutu v Praze. V praxi se Sylvie zabývala odborným sociálním poradenstvím a podporou lidí při zvládání obtížných situací (hmotná nouze a dluhy, život se zdravotním postižením, lidská práva). Vedle Laty se věnuje krizové intervenci na lince důvěry. Zajímá se o samotnou reflexi procesu sociální práce, její metodické uchopení, etické otázky a rozvoj spolupráce institucí, organizací a odborníků napříč obory.

„V Latě se těším na provázení rodin na cestě (k) sobě – to je práce, která mi dává smysl a spoustu inspirace. Těší mě příležitost spolupracovat s týmem skvělých lidí, kteří se hrdě hlásí k laťácké tradici a zároveň usilují o rozvoj a inovaci služeb podle moderních metod a potřeb rodin, které se na nás obrací.“

Petra Hermelová

Vedoucí komunikace

V oblasti komunikace se pohybuje řadu let. Vyzkoušela si práci jak v agentuře, tak na straně klienta. Své zkušenosti nyní zúročuje v neziskovém sektoru.

S pobavením říká, že na počátku své profesní kariéry posílala tiskové zprávy faxem a s napětím očekávala, jestli je příjemce dostane, či nikoliv.  Petra je praktik, který používá selský rozum, ničeho se nezalekne a zároveň přistupuje k novým výzvám
s otevřenou myslí a pokorou.

Anita Buchtová

Koordinátorka mentoringových vztahů

Studuje Sociální pedagogiku a teologii se zaměřením na sociální práci na VOŠ Jabok a aktuálně prochází kurzem krizové intervence. Mimo Latu zároveň působí jako lektorka projektu primární prevence rizikového chování pro Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu. V Latě byla 3,5 roku aktivní dobrovolnicí a z dobrovolnických zážitků dodnes čerpá inspiraci nejen v Latě. Mezi profesní zájmy Anity patří muzikoterapie, arteterapie a zahradní terapie, protože jsou široce využitelné a klienty těší.

„Má práce v Latě je o provázení parťáků. Baví mě podporovat dobrovolníky a jejich mentees v hledání nových možností a být u toho, když dosáhnou vysněného cíle a podporovat je v hledání osobní cesty. Každý přináší do Laty kus svého světa, takže se pořád učím a často žasnu. Nikdy přesně nevím, co mi nový pracovní den přinese. Ráda dělám věci, které mají smysl a přesah. Ráda jdu příkladem.“

Zuzana Chovancová

Koordinátorka mentoringových vztahů

Studuje 2. ročník magisterského oboru Psychologie na FF UK. Absolvovala kurz krizové intervence a odborné stáže v oblasti klinické psychologie, dětské psychodiagnostiky a skupinové psychoterapie. Zajímá ji psychologická a psychoterapeutická práce s dětmi, a proto by ráda po studiu navázala psychoterapeutickým výcvikem.
V Latě pracuje jako klíčový pracovník pro dvojice zapojené do mentoringového programu, který je po celou dobu podporuje a doprovází v jejich vzájemném vztahu.

Na Latě mě baví její pozitivní nastavení, nadšení, odhodlání pomáhat a zároveň se jako organizace stále posouvat dál a zlepšovat své služby. Moc se těším, až se do jejího chodu plně zapojím a budu součástí programu Ve dvou se to lépe táhne. Těším se na možnost být součástí tak důležitých a jedinečných vztahů jako jsou vztahy dobrovolníků a klientů, být jim podporou a moci je provázet v jejich cestě Latou.“

Veronika Pohlová

Koordinátorka dobrovolníků

začínala u nás v Latě jako dobrovolnice a tuto zkušenost může v pozici koordinátorky využít na maximum. Absolvovala bakalářské studium v oboru Poradenství v odborném vzdělávání. Dále si rozšiřuje obzory studiem psychologie na Filozofické fakultě v Olomouci. Má zkušenost také s prací s dětmi na základní škole.

Lata je opravdu místo, kde nikdo není sám. Pociťovala jsem to jako dobrovolnice a pociťuji to i dnes, kdy do Laty přicházím jako koordinátorka dobrovolníků. Těším se z toho, že mám možnost nadále spolupracovat s našimi dobrovolníky a provázet je po celou jejich cestu Latou.“

Kateřina Kopečná

Poradkyně pro rodiče v programu Ve dvou se to lépe táhne

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity v Brně. Absolvovala výcvik primární prevence Posilování pozitivních hodnot v rámci Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny a kurz Respektovat a být respektován ve Společnosti pro mozkově kompaktibilní vzdělávání. Působí také jako školní psycholog na základní škole. U nás v Latě se věnuje především rodičům. Snaží se je podpořit v jejich nelehké životní situaci, vytvořit pro ně bezpečný prostor, kde by mohli sdílet své zkušenosti a aktivně naslouchá jejich problémům. Ve své práci se zaměřuje především na emoční pohodu. Pomáhá dětem i dospělým lépe pochopit a zvládat jejich vlastní emoce.

Spolupráce s Latou mi dává smysl, protože zde mohu uplatnit své dlouholeté zkušenosti z oblasti psychologie. Jsem ráda za inspirativní atmosféru v týmu, která je podle mého, velmi povzbuzující.  Těším se na kontakty s rodiči, ráda jim pomohu, ulevím s jejich problémy. Mnohdy pomáhají správně volená slova, projevení zájmu o problém druhého, empatická reakce.“

Bc. Dagmar Kamarádová, DiS.

Poradkyně pro rodiny

Studuje Sociální pedagogiku na HTF UK, kterou  navázala na předchozí vyšší odborné studium Sociální pedagogiky a sociální práce na VOŠ Evropská.  Má za sebou kurz Základní krizové intervence a kurz Rodinné konference jako způsob práce s rodinou pořádaný Latou. Svou praxi začala jako osobní asistentka, později vychovatelka v ubytovacím zařízení pro děti a mládež a další zkušenosti získávala jako kontaktní pracovnice nízkoprahového klubu v Praze. Je aktivní členkou CISV Czech Republic a v roli delegátky pro skupinu českých dětí se účasnila mezinárodního programu  „Village“ ve Španělsku, zaměřeného na rozvoj porozumění a přijímání odlišných kultur. Součástí týmu Laty je od února 2020 a tak se těší, až objeví co ji na práci v Latě bude nejvíce bavit. V životě ji inspiruje motto Marka Orko Váchy:

„Běž, kam Tě srdce táhne, ale běž důsledně a běž, nechoď.“

Alice Kunešová

Administrátorka a koordinátorka rodinných konferencí

Studuje obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii na PVŠPS. Absolvovala sebezkušenostní část výcviku v Biosyntéze, který je zaměřen na tělo a somatickou psychoterapii a ráda by pokračovala dál, v supervizní části. Vedle toho prochází dalším psychoterapeutickým výcvikem v rámci studia. Má za sebou ukončený kurz Základní krizové intervence, psychoterapeutické minimum a výcvik v mediaci. V budoucnu by se ráda věnovala psychoterapeutické práci s dospělými a dospívajícími.  V Latě si plní svůj profesní sen, který vznikl v době, kdy pracovala s pěstouny a získávala zkušenost s využitím metody rodinné konference při návratu rodičů z výkonu trestu odnětí svobody nebo při změně péče v rodině.

„Pracovala jsem dlouho s pěstounskými rodinami a toto téma je mi pořád blízké. Třeba se i v Latě někdy potkám s náhradní rodinnou péčí. Baví mě rozmanitá práce s klienty a týmové a energeticky podobné naladění lidí v Latě, kteří mají chuť posouvat klienty a rodiny dál.“

Laura Hošpesová

Administrativní pracovnice

Studuje druhý ročník oboru Ekonomie a Management na ČVUT a k nám do Laty ji přivedla touha pomáhat tam, kde je to potřeba. Laura se u nás stará o to, aby vše běželo tak, jak má. Připravuje účetní podklady a smlouvy, pomáhá s přípravou kurzů i výcviků dobrovolníků. Ráda tráví čas venku ať při sportu či pikniku. Její velkou zálibou jsou knížky, angličtina a vše o kávě.

Do Laty jsem přišla s otevřeným srdcem a připravena stát se součástí týmu. Jsem
s Latou teprve krátce a již jsem si zamilovala její milou náruč, laskavou duši a optimistickou energii na denní bázi. S mou prací přichází pestrost, která mě naplňuje a posouvá. Těším se zítřkům, které Lata přináší,“ podělila se o své pocity Laura.

Jsme tu už 29 let

Podpora dospívajícím i rodinám

1 000 zapojených dobrovolníků

Jak nás podpořit

 

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

Ochrana osobních údajů