Lidé v Latě

Markéta Ježková

Ředitelka organizace

Působí v Latě od roku 2009 a pozici ředitelky organizace převzala v roce 2013. Její cestu oborem informatiky a knihovnictví na VŠE přerušila sportovní kariéra. Později vedly její kroky do komerční sféry a vlastní podnikatelské praxe. Při své práci v Latě musí obsáhnout jak management lidských zdrojů, řízení projektů, tak finance a proto její zájem směřuje právě do těchto oblastí: „Financování NNO je nekonečný příběh a výzev k systémovým změnám je hodně, prosazování změn je v nedohlednu…, toto jsou témata, na která stojí za to se zaměřit.“

„Latí léta pro mě znamenala a znamenají nový rozměr vnímání společnosti a tím je, že je třeba se dívat kolem sebe a snažit se přispívat k tomu, aby se nám žilo hezky. Bez toho, abychom se kolem sebe rozhlíželi, pomáhali a ctili hodnoty občanské společnosti, to půjde velice těžko.“

Mgr. Monika Drahošová, DiS.

Vedoucí programu Ve dvou se to lépe táhne

Vystudovala Řízení a supervizi sociálních a zdravotnických organizací na FHS UK, kde se utvrdila v tom, že její směr je personální řízení. V letech 2008-2013 byla dobrovolnicí v laťáckém mentoringovém programu a doprovázela dvě mladé slečny dospíváním, od června roku 2014 je v Latě na manažerské pozici. Baví ji vést tým, transformovat klíčové myšlenky do reality, objevovat kvality každého člověka v týmu, rozvíjet je a utvářet tak silnější a efektivnější tým. V Latě mimo jiné např. koordinovala zavedení systému motivace, hodnocení a odměňování pracovníků. Zajímá se o téma profesionalizace neziskového sektoru zejména v oblasti řízení procesů a vedení lidí. V současné době vede také metodické supervize pracovníků mentoringových programů jiných organizací.

„Na práci v Latě mě baví způsob, jakým přemýšlíme o tom, co děláme a rychlost, s jakou jsme schopni realizovat a reflektovat změny a to, že nikdy neusínáme na vavřínech.“

Mgr. et Mgr. Petra Pfaurová, DiS.

Vedoucí Centra rodinných konferencí Lata (od 8. 5. 2020 na mateřské dovolené)

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na FF UK a občanský sektor na FHS UK. Petra má započatý výcvik v koučování a supervizi a má za sebou kurzy facilitačních a mediačních technik, manažerských dovedností i rodinného poradenství. Zajímá ji zejména téma odpovědnosti a hranic nejen klientů, ale i služeb. Její praxe ji přivedla také k tématu sledování dopadu činnosti neziskových organizacích. Vedle podpory rodin se Petra zaměřuje na oblast leadershipu, koučingu a supervize.  V Latě je už od roku 2013, kdy po roce a půl dobrovolnictví v laťáckém mentoringovém programu nastoupila na pozici koordinátorky dobrovolníků a následně se pustila do vedení programů Rodina (k) Sobě a CRK, kde pracuje s rodinami, podporuje mezioborovou spolupráci v této oblasti a prezentuje práci Laty navenek.

„Lata mi umožňuje dělat věci, které, alespoň pro mě, mají velký smysl. Třeba hledat mnohdy zatoulanou zodpovědnost (vlastní nebo cizí) a vracet ji zpět tam, kam patří. Přemýšlet systematicky s jasnou vizí a dávat tak tvar více či méně nezkrotným myšlenkám. A v neposlední řadě být součást týmu, který táhne za jeden provaz a vzájemně se obohacuje.“

Mgr. Sylvie Kruml Singerová

Vedoucí programu Rodina (k) sobě

Studovala sociální a kulturní antropologii, na kterou navázala magisterským studiem politologie na FF ZČU a poté bakalářským studiem sociální práce na FF UK. Sylvie se dále rozvíjela v sociálním poradenství, mediaci, facilitaci i terénní práci a krizové intervenci.  Nyní prochází dvouletou sebezkušeností ve skupině pod záštitou Institutu pro výcvik v Gestalt terapii. V praxi se Sylvie zabývala odborným sociálním poradenstvím a podporou lidí při zvládání obtížných situací (hmotná nouze a dluhy, život se zdravotním postižením, lidská práva). Vedle Laty se věnuje krizové intervenci na lince důvěry. Zajímá se o samotnou reflexi procesu sociální práce, její metodické uchopení, etické otázky a rozvoj spolupráce institucí, organizací a odborníků napříč obory.

„V Latě se těším na provázení rodin na cestě (k) sobě – to je práce, která mi dává smysl a spoustu inspirace. Těší mě příležitost spolupracovat s týmem skvělých lidí, kteří se hrdě hlásí k laťácké tradici a zároveň usilují o rozvoj a inovaci služeb podle moderních metod a potřeb rodin, které se na nás obrací.“

Bc. Lenka Medalová

Vedoucí komunikace

Studovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK, v Latě má za sebou zkušenost z dobrovolnického mentoringu i z koordinování dobrovolníků. Později se přesunula do oblasti firemního dobrovolnictví, kde propojovala potřeby neziskových organizací s nabídkou pomoci firem. Nyní působí zároveň v projektu zaměřeném na vzdělávání organizací v přístupu orientace na dopad. Baví ji utváření funkčních procesů a hledání vzorců, které vedou k těm nejlepším výsledkům. Ráda se zaměřuje na samotné zprostředkování informací, odhalování toho, jakým způsobem lidé přemýšlí, co je baví a motivuje a jak nejlépe jim informace předávat jak po obsahové, tak po vizuální stránce.

„V Latě mě baví nechat se od kolegů vtahovat do jejich práce, pozorovat, co přináší nejen klientům, ale i do oblasti sociálních služeb jako takové a zamýšlet se nad tím, jak to co nejlépe zprostředkovat veřejnosti a podporovatelům.“

Anita Buchtová

Koordinátorka mentoringových vztahů

Studuje Sociální pedagogiku a teologii se zaměřením na sociální práci na VOŠ Jabok a aktuálně prochází kurzem krizové intervence. Mimo Latu zároveň působí jako lektorka projektu primární prevence rizikového chování pro Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu. V Latě byla 3,5 roku aktivní dobrovolnicí a z dobrovolnických zážitků dodnes čerpá inspiraci nejen v Latě. Mezi profesní zájmy Anity patří muzikoterapie, arteterapie a zahradní terapie, protože jsou široce využitelné a klienty těší.

„Má práce v Latě je o provázení parťáků. Baví mě podporovat dobrovolníky a jejich mentees v hledání nových možností a být u toho, když dosáhnou vysněného cíle a podporovat je v hledání osobní cesty. Každý přináší do Laty kus svého světa, takže se pořád učím a často žasnu. Nikdy přesně nevím, co mi nový pracovní den přinese. Ráda dělám věci, které mají smysl a přesah. Ráda jdu příkladem.“

Bc. Kristýna Hurychová

Koordinátorka mentoringových vztahů

Vystudovala obor Sociální práce na PVŠPS a nyní studuje obor Psychologie. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku psychodynamického směru a ročního kurzu Kreativního terapeutického tance v Brně. Mimo Latu působí v Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET jako koterapeut v docházkové psychoterapeutické skupině pro adolescenty. Profesními zájmy Kristýny jsou individuální a skupinová psychoterapie, seberozvoj a téma zdravého dospívání mladých lidí. Mimo práci s adolescenty a mladými dospělými se zajímá o tanečně-pohybové a na tělo zaměřené přístupy v psychoterapii a seberozvoji.

„Provázím mentoringové dvojice na cestě jejich laťáckým přátelstvím a vedu doučování. Baví mě práce skrze vztahy a vzájemnost, která prochází napříč celou Latou. Baví mě práce s klienty a dobrovolníky, kteří si navzájem mají hodně co dát a moc mě baví pracovat v týmu, který se nebojí změn a neustále zdokonaluje své programy.“

Bc. Veronika Vodová

Koordinátorka dobrovolníků

Studuje magisterské studium psychologie na PedF UK a má za sebou kurz Kompletní krizové intervence. Veronika má rozmanité dobrovolnické zkušenosti, kromě dvouletého dobrovolnického působení v Latě, pomáhala v Motole, Fokus Praha, několika domovech seniorů a nízkoprahových klubech. Praxi v práci s dětmi a mladými lidmi získala už jako vedoucí na česko-německých táborech při práci s dětmi a mládeží jak z běžných rodin, tak z dětských domovů. Mezi Verči oborové zájmy patří psycholingvistika, arteterapie a psychologie umění, médií a virtuálních světů a profesně by se nejraději vydala cestou narativní terapie při práci s adolescenty a mladými dospělými.

„Fascinuje mě tvůrčí atmosféra a energie, pro kterou je Lata známá. Žije to tu – stále se rozvíjíme a máme hlavy plné nápadů, které tu získávají dostatečný prostor. V Latě usiluji o to, abychom s dobrovolníky neztratili lidský kontakt a udrželi jejich chuť podílet se na něčem novém, zajímavém a hodnotném, což je pro mnohé rozhodující motivací.“

Mgr. et Mgr. Lenka Kohoutková

Poradkyně pro rodiče v programu Ve dvou se to lépe táhne

Vystudovala pedagogiku, andragogiku a sociální práci se zaměřením na psychoterapii. Věnuje se psychoterapeutické praxi v daseinsanalytickém směru zaměřeném na jedinečnost člověka a je lektorkou v Diakonické akademii. Latu objevila v roce 2014 v době, kdy chtěla věnovat čas i mimo svůj hlavní obor, psychoterapii. Díky práci v Latě, se jí prý splnily dvě věci, mít okolo sebe obohacující a milý kolektiv a věnovat se smysluplné práci. V Latě se věnuje rodičům, při poradenství a vedení skupinových rodičovských setkání. Ty jsou její velkou radostí, protože sdílení trápení a vzájemné svěření starostí, je pro rodiče důležité. Z jejich reakcí vyplývá, že setkání rodičů v Latě mají úspěch a jsou potřebná. Lenka se řídí heslem „Nikdy není pozdě začít…“ V soukromí je nejraději s rodinou, psím miláčkem či přáteli v přírodě nebo při sportu. Ve chvilce volna ráda čte, poslouchá hudbu nebo zhlédne dobrý film.

„Za dobu, co jsem součástí Laty, jsem se mnohokrát přesvědčila, že její programy fungují ve prospěch dětí a mladých lidí, dobrovolníků, rodičů i celých rodin. Mám skvělé kolegy, kteří mě obohacují svým nasazením, zdravými názory a podobným naladěním.“

Bc. Dagmar Kamarádová, DiS.

Poradkyně pro rodiny

Studuje Sociální pedagogiku na HTF UK, kterou  navázala na předchozí vyšší odborné studium Sociální pedagogiky a sociální práce na VOŠ Evropská.  Má za sebou kurz Základní krizové intervence a kurz Rodinné konference jako způsob práce s rodinou pořádaný Latou. Svou praxi začala jako osobní asistentka, později vychovatelka v ubytovacím zařízení pro děti a mládež a další zkušenosti získávala jako kontaktní pracovnice nízkoprahového klubu v Praze. Je aktivní členkou CISV Czech Republic a v roli delegátky pro skupinu českých dětí se účasnila mezinárodního programu  „Village“ ve Španělsku, zaměřeného na rozvoj porozumění a přijímání odlišných kultur. Součástí týmu Laty je od února 2020 a tak se těší, až objeví co ji na práci v Latě bude nejvíce bavit. V životě ji inspiruje motto Marka Orko Váchy:

„Běž, kam Tě srdce táhne, ale běž důsledně a běž, nechoď.“

Alice Kunešová

Administrátorka a koordinátorka rodinných konferencí

Monika Ježková

Administrativní pracovnice

Studuje obor globální podnikání a management na Newton College a své znalosti z ekonomie, finanční správy a fungování neziskových organizací využívá právě v Latě. Moniky profesní zájmy směřují do oblasti CSR. V Latě se Monika stará o to, aby vše běželo jako po drátkách, a to od účetních podkladů a smluv přes přípravu kurzů či dobrovolnických výcviků až třeba po zajištění servisu kol na schůzky dobrovolníků s klienty.

„Na mé práci se mi líbí její rozmanitost, jeden den sedím u počítače a vyplňuji cestovní příkaz a druhý den jedu pro opravené kolo na schůzky dobrovolníků. Mám ráda kolektiv super lidí, se kterými v Latě pracuji, nebo ji obklopují a prostor pro změny a inovace, které mohu do týmu přinášet.“

Jsme tu už 25 let

Podpora dospívajícím i rodinám

1 000 zapojených dobrovolníků

Jak nás podpořit