Dárci

Mladým lidem a rodinám pomáháme překonat životní překážky a najít vlastní cestu. Díky našim dárcům a partnerům na to nejsou sami.

Poskytovatelé veřejných zdrojů

Programy Ve dvou se to lépe táhne, Rodina k sobě a Centrum rodinných konferencí podpořili:

                                                            

Aktivity projektu Centrum rodinných konferencí 2019, 2020 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
Aktivity projektu Ve dvou se to lépe táhne 2018, 2020 byly podpořeny z dotačního programu Rodina.

Nadace a nadační fondy

                           

Logo NFSK    Logo UniCredit


F
iremní dárci

                             

Nefinanční dárci

            

Jsme tu už 29 let

Podpora dospívajícím i rodinám

1 000 zapojených dobrovolníků