Dárci

Mladým lidem a rodinám pomáháme překonat životní překážky a najít vlastní cestu. Díky našim dárcům a partnerům na to nejsou sami.

Poskytovatelé veřejných zdrojů

Programy Ve dvou se to lépe táhne, Rodina k sobě a Centrum rodinných konferencí podpořili:

                                                            

Aktivity projektu Centrum rodinných konferencí 2019, 2020 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
Aktivity projektu Ve dvou se to lépe táhne 2018, 2020 byly podpořeny z dotačního programu Rodina.

Nadace a nadační fondy

                           

 

Firemní dárci

                              

 

Další projekty

Projekt „Posílení stability služeb Laty“ pro období listopad 2020-září 2021 byl podpořen Nadací ČEZ.

Budování kapacity organizace Lata byl podpořen v rámci projektu č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001996, z OPZ výzvy č. 03_15_031

 

Dobří lidé, kteří nás podporují

Za významný dar v nebývalé výši děkujeme manželům Cihlářovým. Ať už je podpora našich dárců vyjádřená menší či větší částkou, velmi si jí vážíme a důvěra v naši práci motivuje celý laťácký tým. Poděkování všem dobrým lidem, kteří nám fandí najdete jmenovitě v aktuální výroční zprávě.

 

Nefinanční podpora

                         

 

 

Dárci volných vstupů pro program Ve dvou se to lépe táhne

                                                                                                                                                                  

        

 

Pro podrobný přehled o našem financování nakoukněte do výročních zpráv.

Jsme tu už 27 let

Podpora dospívajícím i rodinám

1 000 zapojených dobrovolníků

Jak nás podpořit