Jak naše programy pomáhají

Jak pomáhá program Ve dvou

Pravidelné setkávání se s dobrovolníkem může předejít potřebě terapie, případně až hospitalizace a ušetřit prostředky rodině i státu.

Jsme tu už 29 let

Podpora dospívajícím i rodinám

1 000 zapojených dobrovolníků