Práce s dobrovolníky

Zpět

Jak připravit dobrovolníky na mentoringový program

V průběhu sebezkušenostního školení se naučíte jak pracovat s dobrovolníky v mentoringovém programu. Předpokladem pro absolvování kurzu je znalost specifik cílové skupiny mentoringového programu a aktuálně zahájená práce s dobrovolníky.

Co se naučíte:

  • připravit a vést úvodní školení dobrovolníků
  • vhodným způsobem dobrovolníkům zprostředkovat svá očekávání, podobu jejich role a kompetence v programu
  • jak dobrovolníkům ukázat jejich cestu programem a poukázat na úskalí spolupráce
  • informovat dobrovolníky o jejich právech a povinnostech
  • jak dobrovolníkovi představit specifika vaší cílové skupiny
  • připravit a vést nácviky rizikových situací
  • vyhodnotit kompetentnost a připravenost dobrovolníků pro danou činnost

Pro více informací o kurzu nás prosím kontaktujte na info@lata.cz

Metodická supervize mentoringového programu

Cílem setkání je reflektovat pod vedením metodického supervizora mentoringový program z hlediska procesů práce s dobrovolníky i s klienty, případně zákonnými zástupci a tím zvyšovat stabilitu a profesionalitu pracovníků i programu jako celku. Témata zpravidla přináší účastníci, ale supervizor může nabídnout i další. Pracovníci jsou díky supervizi ukotveni ve své práci, jsou schopni reagovat na nestandardní situace, které se při práci s cílovými skupinami objeví, pohlížejí na práci v programu v širších souvislostech. Jsou schopni detekovat etická dilemata a vnímají střety zájmů, ke kterým může při poskytování programu  dojít.

Maximální počet účastníků ve skupině je 5. Lze realizovat i na klíč pro 1 osobu.

Pro více informací  nás prosím kontaktujte na info@lata.cz

Školení pro koordinátora dobrovolníků v mentoringovém programu

Výcvik dobrovolníků v mentoringovém programu na klíč

 

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech