Jsem rodič

Zpět

Program Rodina (k) Sobě nabízí sociální službu, ve které společně formou pravidelných setkání (zhruba 1x za 14 dní) hledáme způsoby, možnosti a cesty, jak s naší podporou vaši nelehkou situaci zvládnout. Poradíme a pomůžeme i v okamžiku, kdy je vaše rodina v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Pomůžeme vám se orientovat v tom, na jakou pomoc máte nárok a kde a jakým způsobem jí můžete dostat. Poradíme také v případě řešení obtížné finanční situace. Kde je potřeba, tam pomáháme obnovit narušenou komunikaci v rodině i s dospívajícím dítětem.

Jak a kde setkání probíhají? 
Setkáváme se nejčastěji v přirozeném prostředí rodiny. Díky tomu, že vás naše pracovnice mohou navštěvovat přímo u vás doma, mohou nabídnout možnosti řešení šité na míru a v prostředí, které důvěrně znáte. Na počátku naší spolupráce společně popíšeme situaci, se kterou se potýkáte a potřebujete podporu při nalézání řešení a stanovíme si cíle naší spolupráce.

Jakým způsobem pracovníci pomáhají?

  • poskytujeme dostatečný prostor pro vyjasnění toho, co potřebujete a jakou podporu můžeme nabídnout
  • nasloucháme vašim potřebám a respektujeme váš pohled a priority
  • náplň setkání se odvíjí od oblastí, na které se chcete a potřebujete zaměřit
  • poskytujeme zpětnou vazbu a nové pohledy na situaci
  • hledáme a posilujeme vnitřní a vnější zdroje vaší rodiny
  • společně s vámi plánujeme potřebné kroky a pomáháme s jejich nasměrováním
  • v případě potřeby vás seznámíme s dalšími možnostmi podpory či nabídkou dalších organizací a zprostředkujeme kontakt na ně, abyste mohli úspěšně naplnit své cíle

Jak se zapojit? 
Zapojit se do služby znamená domluvit si první setkání v kanceláři naší organizace (sídlíme na Senovážném nám. 24, Praha 1) a domluvit se s poradkyní pro rodiče – telefonicky nebo emailem, případně osobně se dostavit v úředních hodinách ve středu v čase 11 – 13 hodin. Na úvodní schůzce vám předáme všechny potřebné informace a zodpovíme případné otázky.

Zapojení do služby pro rodiny je zcela zdarma a dobrovolné – můžete jej kdykoliv ukončit. Pro více informací kontaktujte vedoucí programu Petru Pfaurovou na e-mail kruml.singerova@lata.cz či na čísle +420 608 360 035.

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech