Jsem rodič

Zpět

Nabízíme podporu dětem, mladým lidem i celým rodinám:

Program Ve dvou se to lépe táhne pro děti a mladé ve věku 12 – 26 let

Máte pocit, že si vaše dcera, nebo syn příliš nerozumí s vrstevníky a ani s vámi se mu moc do probírání svých témat nechce? Nemá s kým chodit ven, nudí se doma nebo hraje na počítači? Nebo se naopak chytá nějaké party? Máte pocit, že jste na všechno sami? Nebo jste naopak už v kontaktu s odborníky jako kurátor pro mladistvé, sociální pracovník na OSPOD nebo psycholog pro dospívající?
Pokud jste si na více než jednu otázku odpověděli ANO a vašemu dítěti je mezi 12 až 26 lety, neváhejte, obraťte se na nás a zapojte se společně do našeho programu.

Program Ve dvou se to lépe táhne nabízí mladým lidem možnost rozvoje, posílení sebevědomí a rozšíření obzorů díky pravidelnému setkávání s mentorem – dobrovolníkem. Dvojici při tom pravidelně monitoruje a vede sociální pracovník.

Dobrovolníci ve věku 18 – 30let jsou do programu pečlivě vybíráni, procházejí psychologickým testováním a jsou školeni pro zvládání náročných situací.

Dvojice podporujeme volnými vstupy a tipy na aktivity, které mohou společně zažívat a zkoušet. Stěžejní však zůstává vzájemné povídání, dialog a navazování vrstevnického vztahu.

Pro rodiče a zákonné zástupce je k dispozici poradkyně, která je s rodiči v kontaktu v úvodu zapojení do programu a pak minimálně 1x za půl roku. V případě potřeby vám také může nabídnout individuální konzultace.

Co všechno tedy mohou schůzky s dobrovolníkem Vám a Vašemu dítěti přinést?

 • trénink a rozšíření kontaktu s lidmi
 • vrstevnickou blízkost, pozornost a zájem od druhého, sdílení témat
 • aktivizaci, tedy pobízení k aktivnímu způsobu života
 • zodpovědné chování vůči druhé osobě
 • trénink tolerance a komunikace
 • zpětnou vazbu na vlastní chování a jednání
 • rozvoj samostatnosti a upevňování sebevědomí
 • podpora samostatnosti v rozhodování, dobrovolnost
 • bezpečné a aktivní trávení volného času
 • orientaci v Praze a MHD
 • zážitky, zábavu a výzvu
 • zdravé odpoutávání se od rodičů, stavění se na své vlastní nohy
 • rozšíření obzorů a možností (poradenství, možnosti trávení volného času)
 • komunikaci „naživo“, ne po síti, a pohyb venku
 • fungování v pravidlech – společenských i pravidlech Laty
 • odlehčení pro rodiče (víte, kde, s kým a za jakých podmínek vaše dítě je)
 • podpora pro rodiče ze strany organizace
 • plus pro klienty při spolupráci s OSPOD

Program Rodina k sobě – podpora pro rodiny

V rámci sociální služby spolupracujeme s rodinami z Prahy a blízkého okolí, v nichž je alespoň jedno dítě ve věku 11 – 26 let. Poskytujeme dlouhodobou podporu v podobě pravidelných setkání s poradkyní pro rodiny. Kdy obvykle pomáháme?

 • Rodina se ocitne v obtížné situaci, kterou už nedokáže řešit vlastními silami.
 • Rodina hledá pomoc, ale ve jejím okolí není nikdo, kdo by pomohl.
 • Rodiče potřebují poradit s výchovou dětí, mají pocit, že se jim vymyká z rukou.

Jak a kde setkání probíhají? 
Setkáváme se nejčastěji v přirozeném prostředí rodiny. Díky tomu, že vás naše pracovnice mohou navštěvovat přímo u vás doma, mohou nabídnout možnosti řešení šité na míru a v prostředí, které důvěrně znáte. Na počátku naší spolupráce společně popíšeme situaci, se kterou se potýkáte a potřebujete podporu při nalézání řešení a stanovíme si cíle naší spolupráce.

Jakým způsobem pracovníci pomáhají?

 • poskytujeme dostatečný prostor pro vyjasnění toho, co potřebujete a jakou podporu můžeme nabídnout
 • nasloucháme vašim potřebám a respektujeme váš pohled a priority
 • náplň setkání se odvíjí od oblastí, na které se chcete a potřebujete zaměřit
 • poskytujeme zpětnou vazbu a nové pohledy na situaci
 • hledáme a posilujeme vnitřní a vnější zdroje vaší rodiny
 • společně s vámi plánujeme potřebné kroky a pomáháme s jejich nasměrováním
 • v případě potřeby vás seznámíme s dalšími možnostmi podpory či nabídkou dalších organizací a zprostředkujeme kontakt na ně, abyste mohli úspěšně naplnit své cíle

Jak se zapojit? 
Zapojit se do služby znamená domluvit si první setkání v kanceláři naší organizace (sídlíme na Senovážném nám. 24, Praha 1) a domluvit se s poradkyní pro rodiče – telefonicky nebo emailem, případně osobně se dostavit v úředních hodinách ve středu v čase 11 – 13 hodin. Na úvodní schůzce vám předáme všechny potřebné informace a zodpovíme případné otázky.

Zapojení do služby pro rodiny je zcela zdarma a dobrovolné – můžete jej kdykoliv ukončit. Pro více informací kontaktujte vedoucí programu Petru Pfaurovou na e-mail kruml.singerova@lata.cz či na čísle +420 608 360 035.

Ze zkušenosti rodičů:

„Chtěla bych vám od srdce poděkovat za velkou pomoc a podporu! Lata pomáhá rodinu dát dohromady, bojovat, nevzdávat se a dotahovat věci do konce. S Latou spolupracuji od listopadu 2018, jsem s ni moc spokojená a vděčná za všechno, co pro mě a moji rodinu dělá.“

„Skvělé bylo sdílení těžkostí s nezaujatým člověkem a možnost probrat různé varianty řešení. Jsem ráda za možnost se někomu vypovídat a zvládnout náročné období.“

 

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech