Společenská odpovědnost

Zpět

Od roku 2014 jsme držiteli značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. 

Účelem Značky spolehlivosti je poskytnout dárcům i dalším zájemcům informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého poslání. Značka spolehlivosti tak má ambici stát se významným samoregulační nástrojem, který v českém neziskovém sektoru doposud chyběl.

Členství v asociacích

Jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací, jejímž posláním je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru a v roce 2014 jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti a přihlásili se tak k principům CSR, mezi které patří zejména odpovědnost vůči všem aktérům, kterých se týká činnost organizace, šetrnost k životnímu prostředí a transparentnosti vůči celé společnosti.

Lata je signatářem Etického kodexu  zveřejněného Českým centrem fundraisingu a ctí jeho zásady.

Cena za přínos sociální integraci Nadace ERSTE

Jedním z největších ocenění pro Latu znamená mezinárodní Cena za přínos sociální integraci, kterou jednou za 2 roky uděluje organizacím ve střední a jihovýchodní Evropě Nadace ERSTE. Z bezmála 2000 přihlášených jsme se dostali v prvním kole mezi 136, které zástupci nadace osobně navštívili. Na červnovém slavnostním galavečeru ve Vídni jsme si užili obrovskou radost, když byl náš program Ve dvou se to lépe táhne vyhlášen jako držitel ceny, společně s dalšími 35 evropskými organizacemi.

V roce 2014 jsme také získali ocenění Neziskovka roku 2014 v kategorii malé organizace. Jde o nezávislé prestižní ocenění pro neziskové organizace v České republice, které vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti. V roce 2018 získala 2. místo v soutěži Sleduj dopad naše výroční zpráva, která hodnotící komisi zaujala reflexí, kterou díky sledování dopadu učinila a následným vytvořením nové služby.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Cíle udržitelného rozvoje přijaly země OSN včetně Česka na summitu v září 2015 v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Jde o 17 cílů udržitelného rozvoje, které definují svět v roce 2030 a konkrétní kroky, jak bojovat s ekonomickými, environmentálními a sociálními problémy, se kterými se právě potýká. Lata se prostřednictvím své činnosti hlásí především ke snaze o naplňování cílů 1. Konec chudoby, 4. Kvalitní vzdělání, 8. Důstojná práce a ekonomický růst a 10.Méně nerovností.

 

 

 

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech