Společenská zodpovědnost

Zpět

Lata ve svých hodnotách i vizi (zde) deklaruje svoje postoje ke společnosti. Transparentnost, otevřenost, zodpovědnost ke společnosti tím, že pomáhá potřebným a šíří dobrovolnictví a v neposlední řadě zodpovědnost ke svým zaměstnancům, nejen toto přispělo k získání několika ocenění a začlenění se do asociací:

Neziskovka roku 2014 v kategorii malé organizace

To, s čím si spojujeme ocenění Neziskovka roku uděleného Nadací rozvoje občanské společnosti, je stručně vyjádřeno v odpovědích na otázky, které nám nadace položila, ale které nám pokládají i organizace, které toto ocenění také zajímá.

Co konkrétně pro nás titul Neziskovka roku znamená a jak jej využíváme?
Titul je pro nás důležitý doplněk k prezentaci organizace, jsme na něj patřičně hrdí.

Změnilo se nějak vnímání naší organizace na veřejnosti nebo v našich vlastních očích?
Neděláme si průzkumy, ale v poslední době se na nás obrátili neznámí lidé, že by pro nás třeba mohli něco udělat, či přispět darem. Věřím, že titul ocenili i naši dobrovolníci. Pro nás znamená fakt, že naše organizace má pevné základy, které byly oceněny i odborníky zvenčí.

Doporučili bychom účast v Ocenění ostatním? Co jim to přinese?
I když organizace nevyhraje, účast ji donutí podívat se na procesy, které jsou v organizaci nastaveny, dostane zpětnou vazbu od odborníků a má tak možnost, pokud je třeba, změnit něco k lepšímu. Znamená to určitý čas a práci, ale tento čas není ztracený.

Cena za přínos sociální integraci Nadace ERSTE
Jedním z největších ocenění pro Latu znamená mezinárodní Cena za přínos sociální integraci, kterou jednou za 2 roky uděluje organizacím ve střední a jihovýchodní Evropě Nadace ERSTE. Z bezmála 2000 přihlášených jsme se dostali v prvním kole mezi 136, které zástupci nadace osobně navštívili. Na červnovém slavnostním galavečeru ve Vídni jsme si užili obrovskou radost, když byl náš program Ve dvou se to lépe táhne vyhlášen jako držitel ceny, společně s dalšími 35 evropskými organizacemi.

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
Lata byla v období 23.9. 2014 – 23.9. 2017 držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Její další držení bylo pro organizaci finančně nákladné. Nicméně hodnoty, které jsou garantované udělenou značkou, ctíme i po tomto období.

Asociace veřejně prospěšných organizací
Lata je členem AVPO ČR, jejímž posláním je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility)
Od léta 2014 je Lata členem Asociace společenské odpovědnosti. Tímto krokem se přihlásila k principům CSR, kterými jsou zejména odpovědnost vůči všem aktérům, kterých se týká činnost organizace.

Tato odpovědnost se týká především plnění stanovených závazků vůči všem zúčastněným aktérům, šetrnost k životnímu prostředí a transparentnosti vůči celé společnosti.
Těmito aktéry jsou zejména klienti, dobrovolníci, dárci, sponzoři, zaměstnanci, spolupracující organizace dále pak místní komunita, společnost i životní prostředí. Fairaising proklik: http://fundraising.cz/v1/eticky-kodex/
Ctíme pravidla etického fundraisingu.

Fungujeme už
24 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech