Lidé v Latě

Zpět

Markéta Ježková

Ředitelka organizace

Působí v Latě od roku 2009 a pozici ředitelky organizace převzala v roce 2013. Její cestu oborem informatiky a knihovnictví na VŠE přerušila sportovní kariéra. Později vedly její kroky do komerční sféry a vlastní podnikatelské praxe. Při své práci v Latě musí obsáhnout jak management lidských zdrojů, řízení projektů, tak finance a proto její zájem směřuje právě do těchto oblastí: „Financování NNO je nekonečný příběh a výzev k systémovým změnám je hodně, prosazování změn je v nedohlednu…, toto jsou témata, na něž se stojí za to zaměřit.“

„Latí léta pro mě znamenala a znamenají nový rozměr vnímání společnosti a tím je, že je třeba se dívat kolem sebe a snažit se přispívat k tomu, aby se nám žilo hezky. Bez toho, abychom se kolem sebe rozhlíželi, pomáhali a ctili hodnoty občanské společnosti, to půjde velice těžko.“

Mgr. Monika Drahošová

Vedoucí programu Ve dvou se to lépe táhne

Vystudovala Řízení a supervizi sociálních a zdravotnických organizací na FHS UK, kde se utvrdila v tom, že její směr je personální řízení. V letech 2008-2013 byla dobrovolnicí v laťáckém mentoringovém programu a doprovázela dvě mladé slečny dospíváním, od června roku 2014 je v Latě na manažerské pozici. Baví ji vést tým, transformovat klíčové myšlenky do reality, objevovat kvality každého člověka v týmu, rozvíjet je a utvářet tak silnější a efektivnější tým. V Latě mimo jiné např. koordinovala zavedení systému motivace, hodnocení a odměňování pracovníků. Zajímá se o téma profesionalizace neziskového sektoru zejména v oblasti řízení procesů a vedení lidí. V současné době vede také metodické supervize pracovníků mentoringových programů jiných organizací.

„Na práci v Latě mě baví způsob, jakým přemýšlíme o tom, co děláme a rychlost, s jakou jsme schopni realizovat a reflektovat změny a to, že nikdy neusínáme na vavřínech.“

Mgr. et Mgr. Petra Pfaurová DiS

Vedoucí programu Rodina k sobě a Vedoucí Centra rodinných konferencí Lata

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na FF UK a občanský sektor na FHS UK. Petra má započatý výcvik v koučování a supervizi a má za sebou kurzy facilitačních a mediačních technik, manažerských dovedností či rodinného poradenství. Zajímají ji zejména témata zodpovědnosti a hranic nejen klientů, ale i služeb. Petry zájem směřuje také do oblasti leadershipu, koučingu a supervize či sledování společenského dopadu organizací. V Latě je už od roku 2013, kdy po roce a půl dobrovolnictví v laťáckém mentoringovém programu nastoupila na pozici koordinátorky dobrovolníků a následně se pustila do vedení programů Rodina (k) Sobě a CRK, kde pracuje s rodinami, podporuje mezioborovou spolupráci v této oblasti a prezentuje práci Laty navenek.

„Lata mi umožňuje dělat věci, které, alespoň pro mě, mají velký smysl. Třeba hledat mnohdy zatoulanou zodpovědnost (vlastní nebo cizí) a vracet ji zpět tam, kam patří. Přemýšlet systematicky s jasnou vizí a dávat tak tvar více či méně nezkrotným myšlenkám. A v neposlední řadě být součást týmu, který táhne za jeden provaz a vzájemně se obohacuje.“

Bc. Lenka Medalová

Vedoucí komunikace

Studovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK, v Latě má za sebou zkušenost z dobrovolnického mentoringu i z koordinování dobrovolníků. Později se přesunula do oblasti firemního dobrovolnictví, kde propojovala potřeby neziskových organizací s nabídkou pomoci firem. Nyní působí zároveň v projektu zaměřeném na vzdělávání organizací v přístupu orientace na dopad. Baví ji utváření funkčních procesů a hledání vzorců, které vedou k těm nejlepším výsledkům. Ráda se zaměřuje na samotné zprostředkování informací, odhalování toho, jakým způsobem lidé přemýšlí, co je baví a motivuje a jak nejlépe jim informace předávat jak po obsahové, tak po vizuální stránce.

„V Latě mě baví nechat se od kolegů vtahovat do jejich práce, pozorovat, co přináší nejen klientům, ale i do oblasti sociálních služeb jako takové a zamýšlet se nad tím, jak to co nejlépe zprostředkovat veřejnosti a podporovatelům.“

Anita Buchtová

Koordinátorka mentoringových vztahů

Studuje Sociální pedagogiku a teologii se zaměřením na sociální práci na VOŠ Jabok a aktuálně prochází kurzem krizové intervence. Mimo Latu zároveň působí jako lektorka projektu primární prevence rizikového chován pro Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu. V Latě byla 3,5 roku aktivní dobrovolnicí a z dobrovolnických zážitků dodnes čerpá inspiraci nejen v Latě. Mezi profesní zájmy Anity patří muzikoterapie, arteterapie a zahradní terapie, protože jsou široce využitelné a klienty těší.

„Má práce v Latě je o provázení parťáků. Baví mě podporovat dobrovolníky a jejich mentees v hledání nových možností a být u toho, když dosáhnou vysněného cíle a podporovat je v hledání osobní cesty. Každý přináší do Laty kus svého světa, takže se pořád učím a často žasnu. Nikdy přesně nevím, co mi nový pracovní den přinese. Ráda dělám věci, které mají smysl a přesah. Ráda jdu příkladem.“

Bc. Veronika Vodová

Koordinátorka dobrovolníků

Studuje magisterské studium psychologie na PedF UK a má za sebou kurz Kompletní krizové intervence. Veronika má rozmanité dobrovolnické zkušenosti, kromě dvouletého dobrovolnického působení v Latě, pomáhala v Motole, Fokus Praha, několika domovech seniorů a nízkoprahových klubech. Praxi v práci s dětmi a mladými lidmi získala už jako vedoucí na česko-německých táborech při práci s dětmi a mládeží jak z běžných rodin, tak z dětských domovů. Mezi Verči oborové zájmy patří psycholingvistika, arteterapie a psychologie umění, médií a virtuálních světů a profesně by se nejraději vydala cestou narativní terapie při práci s adolescenty a mladými dospělými.

„Fascinuje mě tvůrčí atmosféra a energie, pro kterou je Lata známá. Žije to tu – stále se rozvíjíme a máme hlavy plné nápadů, které tu získávají dostatečný prostor. V Latě usiluji o to, abychom s dobrovolníky neztratili lidský kontakt a udrželi jejich chuť podílet se na něčem novém, zajímavém a hodnotném, což je pro mnohé rozhodující motivací.“

Bc. Kristýna Hurychová

Koordinátorka mentoringových vztahů a doučování

Vystudovala obor Sociální práce na PVŠPS a nyní studuje obor Psychologie. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku psychodynamického směru a ročního kurzu Kreativního terapeutického tance v Brně. Mimo Latu působí v Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET jako koterapeut v docházkové psychoterapeutické skupině pro adolescenty. Profesními zájmy Kristýny jsou individuální a skupinová psychoterapie, seberozvoj a téma zdravého dospívání mladých lidí. Mimo práci s adolescenty a mladými dospělými se zajímá o tanečně-pohybové a na tělo zaměřené přístupy v psychoterapii a seberozvoji.

„Provázím mentoringové dvojice na cestě jejich laťáckým přátelstvím a vedu doučování. Baví mě práce skrze vztahy a vzájemnost, která prochází napříč celou Latou. Baví mě práce s klienty a dobrovolníky, kteří si navzájem mají hodně co dát a moc mě baví pracovat v týmu, který se nebojí změn a neustále zdokonaluje své programy.“

Bc. Tereza Dufková

Sociální pracovnice a poradkyně pro rodiny v programu Rodina (k) Sobě

Studuje magisterský obor Charitativní a sociální práce na Univerzitě Palackého a účastní se terapeuticko-poradenského výcviku v přístupu zaměřeném na řešení. Absolvovala roční stáž v terapeutické komunitě, roční sebezkušenostní výcvik v umělecké terapii a další vzdělávání zaměřené zejména na práci s rodinami a v oblasti krizové intervence. Mimo Latu působí jako konzultantka na Lince důvěry Centra krizové intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice, dále jako poradkyně pro rodiče, začínající psychoterapeutka a lektorka kurzů pro rodiče (Výchova bez poražených a Silní rodiče-silné děti). Je autorkou článků na blogu Linky bezpečí a členkou komise SPOD. Pravidelně se jako dobrovolnice účastní Rescue Marathonu Českého červeného kříže jako „peer“ (psychická podpora účastníků). Zajímá se zejména o témata podpory rodičovských kompetencí a komunikace a řešení konfliktů v rodině (např. respektující výchova, vědomé rodičovství, aj.).

 „Baví mě být v Latě součástí týmu, který realizuje hodnoty (organizace), kterým věřím, je orientován na rozvoj a hledání příležitostí s ohledem na jedinečnost každého člověka. Také mě baví moje práce s rodinami, které pro mě představují každodenní výzvu a možnost s nimi růst, a je mi ctí být součástí kousku jejich příběhu v náročných situacích a z nich vyplývajících změnách, kterými procházejí.“

Mgr. Lenka Kohoutková

Poradkyně pro rodiče v programu Ve dvou se to lépe táhne

LATU jsem poznala po odpovědi na inzerát, kdy jsem hledala smysluplnou práci v týmu, která by mě obohatila jak profesně, tak i lidsky. Jsem ráda , že jsem se rozhodla právě pro LATU, protože má očekávání se plní. Poznala jsem skvělé lidi, kteří ve svou prácí nebo lépe poslání, věří a dělají ho dobře a s láskou. Mě samotnou baví divadlo, číst, psát, jezdit na kole, lyžích, běžkách. Miluji přírodu a cestování kamkoliv. Nejraději jsem doma za Prahou s rodinou, přáteli a naším psem u příjemného hovoru o životě při dobrém jídle a pití.

Monika Ježková

Administrativní pracovnice

Studuje obor globální podnikání a management na Newton College a své znalosti z ekonomie, finanční správy a fungování neziskových organizací využívá právě v Latě. Moniky profesní zájmy směřují do oblasti CSR. V Latě se Monika stará o to, aby vše běželo jako po drátkách, a to od účetních podkladů a smluv přes přípravu kurzů či dobrovolnických výcviků až po zajištění servisu kol na schůzky dobrovolníků s klienty.

„Na mé práci se mi líbí její rozmanitost, jeden den sedím u počítače a vyplňuji cestovní příkaz a druhý den jedu pro opravené kolo na schůzky dobrovolníků. Mám ráda kolektiv super lidí, se kterými v Latě pracuji, nebo ji obklopují a prostor pro změny a inovace, které mohu do týmu přinášet.“

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech