Účetní výkazy

Zpět

Rozvaha Lata 2019
Výkaz zisků a ztrát 2019
Příloha k účetní závěrce Lata 2019
Rozvaha Lata 2018
Výkaz zisků a ztrát 2018
Příloha v účetní závěrce Lata 2018
Rozvaha Lata 2017
Výkaz zisků a ztrát Lata 2017
Příloha k účetní závěrce Lata 2017
Rozvaha Lata 2016
Výkaz zisků a ztrát 2016
Příloha k účetní závěrce Lata 2016
Rozvaha Lata 2015
Výkaz zisků a ztrát 2015
Příloha k účetní závěrce Lata 2015
Výroční zpráva Lata 2014
Lata – účetní závěrka 2014
Rozvaha 2013
Výkaz zisků a ztrát 2013
Příloha k VZ 2013
Rozvaha 2012
Výkaz zisků a ztrát 2012
Příloha k VZ 2012
Rozvaha 2011
Výkaz zisků a ztrát 2011
Příloha k účetní uzávěrce 2011
Příloha k účetní uzávěrce 2010
Výkaz zisků a ztrát 2010
Rozvaha 2010
Příloha k účetní uzávěrce 2009
Výkaz zisků a ztrát 2009
Rozvaha 2009
Výsledová listina 2008
Rozvaha 2008

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech