Mentor – informace

Jak to děláme?

Metodicky dobrovolníky vedeme s každotýdenní zpětnou vazbou.
Pravidelným dohledem nad dobrovolníky, kteří pracují na své sebereflexi. Dobrovolník se učí dávat i přijímat zpětnou vazbu a má možnost ve skupině s dalšími dobrovolníky pracovat na svém vztahu s klientem pod vedením odborníka.
Dobrovolník má možnost individuálně se setkávat s pracovníkem a komunikovat s nimi kdykoliv cítí, že je to zapotřebí. Pro naše dobrovolníky jsme neustále dostupní na telefonu.
Pomocí motivačních rozhovorů zjišťujeme, jak jsou u nás dobrovolníci spokojeni.
Pro jejich osobní rozvoj a vzdělávání připravujeme zajímavé kurzy a workshopy.

Proč to děláme?

Práce dobrovolníků je nezastupitelná, proto musí být schopni přemýšlet o vztahu s dítětem či mladým člověkem, který se potýká se svými problémy, být ochotni věnovat mu čas a energii ve chvílích, kdy to potřebuje. A zároveň musí umět dobrovolník takový okamžik sám rozpoznat.
Takový vztah rozvíjí i samotného dobrovolníka. Díky účasti v programu získává nové zkušenosti, schopnosti, kontakty a pozná sám sebe ve zcela nových a dosud neznámých situacích. Pro nás jsou důležití klienti, stejně jako dobrovolníci.

Jak zjistíme, že dobrovolník práci zvládne?

Dobrovolníky přijímáme do Laty pouze po úspěšném absolvování úvodního školení, ve kterém je připravujeme na práci v programu Laty a jehož součástí jsou i psychodiagnostické testy.

Co za to?

Nové zážitky a zkušenosti v přímé práci s ohroženou mládeží.
Možnost vzdělávání a prozkoumání vlastních možností a limitů.
Práci v týmu podobně smýšlejících lidí, které spojuje touha pomáhat.
Dobrý pocit z toho, že dělám něco, co má smysl.
Ocenění. Každý rok vybíráme Dobrovolníka roku a toho následně nominujeme na prestižní cenu Křesadlo.

Dobrovolník roku

Když se zamyslím nad tím, co obecně přináší dobrovolnictví do života, vybaví se mi toho spousta. Ale myslím, že tím největším přínosem je získání širšího pohledu na lidský život jako takový. Člověk pozná a uvědomí si, jak může být život rozmanitý, někdy dobrý, někdy zlý, někdy absurdní, a že je třeba si na tomto světě pomáhat a spolupracovat. Dobrovolnická činnost mi přinesla do života spoustu skvělých lidí, zážitků a zkušeností, které pro mě mají uplatnění v každé životní situaci. Naučil jsem se lépe vnímat své okolí a prací s klientem jsem se také postupně dozvídal spoustu věcí o sobě samém. A co je ta největší odměna? Vidět výsledky své činnosti a uvědomění si, že to má smysl.
Dobrovolník roku 2016 Petr Varga nominovaný na cenu Křesadlo.

Poznejte zajímavou práci i sami sebe! Přihlaste se!
Motivační dopis a životopis zašlete na vodova@lata.cz.

Kontakt:
Bc. Veronika Vodová
E-mail: vodova@lata.cz
Telefon: 234 621 361
Mobil: 775 621 036

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech