BUDOVÁNÍ KAPACIT ORGANIZACE LATA

Zpět

projekt č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001996, podpořený z OPZ výzvy č. 03_15_031

realizace projektu: 1.7. 2016 – 30.6. 2016

Anotace:

Projekt posiluje personální kapacity organizace Lata v oblasti fundraisingu, marketingu, kvality služeb a strategie směrem k vyšší kvalitě poskytovaných služeb, posílení značky, soběstačnosti i konkurenceschopnosti, a to pomocí expertů pro dané oblasti. Projekt zahrnuje vytvoření strategického a marketingového plánu, mediální kampaně, metodik, standardů a evaluačního systému dopadu programů, dále zavedení dárcovské databáze a nových webových stránek. Projekt podpoří 7 zaměstnanců, z toho 4 plně.

Aktivity:

1.       Strategie organizace
Seminář o SP pro všechny zaměstnance
Vyhodnocení předchozího strategického plánu
Vytváření nového SP

2.       Fundraising
Nákup a vytvoření databáze Sales Force

3.       Marketing a PR
Mediální kampaň
Výzkum veřejného mínění
Tvorba marketingového plánu
Tvorba webových stránek

4.       Kvalita služeb a produktů
Tvorba standardů a metodik program PIPR
Evaluace programů a služeb

Podpořeno částkou:                                      721 844 Kč

 

 

 

 

 

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech