Dárci

Děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají nám pomáhat. Vaší podpory si velmi vážíme! Detailní informace o výši a způsobu podpory naleznete v našich výročních zprávách.

Institucionální dárci

Programy Ve dvou se to lépe táhne, Rodina k sobě a Centrum rodinných konferencí podpořili:

                                                            

Aktivity projektu Centrum rodinných konferencí 2019 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
Aktivity projektu Ve dvou se to lépe táhne 2018 byly podpořeny z dotačního programu Rodina.

Nadace a nadační fondy

                                   

 

Firemní dárci

                                      

Další projekty

Budování kapacity organizace Lata byl podořen v rámci projektu č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001996, z OPZ výzvy č. 03_15_031

 

Individuální dárci a podporovatelé

František Cejnar, Martin Čihák, Martin Diviš, Adam Frey, Petra Hradiská, Martin Holeček, Martin Humpolec, Jitka Johanidesová, Martin Král, Vendula Kohoutková, Veronika Kracíková, Pavel Němeček, Eva Pigová, Petr Potůček, Jaroslav Prodělal, Jan Skopový, Ema Stašová, Daniela Sůvová, Pavel Šebera, Lenka Šlemrová, Pavel Tesař, Petra Vaňkátová, Tereza Vosyková, Hynek Walner, Martin Weiser, Tomáš Žďára, Improvizační skupina Richarda Skolka Střídavá péče

 

Nefinanční podpora

                                                                                                                                                                                          

Minigolf Butovice

Nefinanční dárci a podporovatelé

Zuzana Šislerová, Dominik Kuna, Marie Holeňová, Eliška Novotná, Venuše Makrlíková, společnost Edwards Lifesciences AG, Bořivoj Líbal, Pavel Pekař, Samuel Pečenka

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech