Chci pomoci

Pomáháme mladým lidem, kteří se cítí osamoceni, kteří nezvládají svou situaci a selhávají. Přibývají i osamocení rodiče, ale i úplné rodiny, které se ocitají v situacích, kdy akutně potřebují pomoc. Právě takovým situacím předcházíme a minimalizujeme rizika.
Rozsah naší činnosti, rozvoj organizace a zkvalitňování poskytovaných služeb jsou přímo úměrné našim finančním možnostem.
Pro Lata stále hledá nové dárce, podporovatele a příznivce. Žádný dar není malý! Vážíme si Vaší podpory!

Pomozte dětem, mladým lidem i jejich rodičům

Pomáháme mladým lidem, kteří se cítí osamoceni, kteří nezvládají svou situaci a selhávají. Přibývají i osamocení rodiče, ale i úplné rodiny, které se ocitají v situacích, kdy akutně potřebují pomoc. Právě takovým situacím předcházíme a minimalizujeme rizika.

Rozsah naší činnosti, rozvoj organizace a zkvalitňování poskytovaných služeb jsou přímo úměrné našim finančním možnostem. Pro Lata stále hledá nové dárce, podporovatele a příznivce.

 

Důvody proč podpořit právě Latu

Protože nabízíme unikátní sociální programy pro děti a mládež od 13 let i pro celé rodiny
a rozvoj dobrovolnictví jako celospolečenské potřeby.

Protože máme historii od roku 1994.

Protože jsme respektovanou a oceňovanou neziskovou organizací s prověřeným financováním a s vysoce kvalitním a kvalifikovaným týmem spolehlivých lidí.

Protože spoluprací s námi ukážete, že jste společensky odpovědní, zajímáte se o problémy ve vašem okolí a pomáháte s jejich řešením.

 

Co získáte?

Partnerství s prověřenou organizací.

Možnost podpořit práci s ohroženými mladými lidmi a rodinami a podílet se na řešení jejich problémů.

Dobrý pocit, že jste pomohli potřebným dětem a rodinám, je k nezaplacení.

 

Jak mohou vaše příspěvky pomoci?

150 Kč stojí hodinové doučování klienta.

1 000 Kč stojí půlroční volnočasový kroužek pro klienta, který by si sám nemohl z vlastních zdrojů dovolit.

6 000 Kč stojí vstupy pro dvojice klientů a dobrovolníků. Umožnují trávit společně volný čas rozmanitými způsoby, které by si sami z vlastních zdrojů nemohli dovolit (návštěva ZOO, fitness center, muzeí, divadel, apod.).

16 000 Kč stojí školení 10 nových dobrovolníků, kteří projdou víkendovým výcvikem a psychologickým testováním.

17 000 Kč stojí roční podpora jednoho mladého klienta od dobrovolníka, sociálního pracovníka a další doplňkové služby, s pomocí kterých pracuje na řešení své složité situace, posilování sociálních kompetencí a začlenění do společnosti.

15 000 – 20 000 Kč stojí uspořádání jedné rodinné konference.

25 000 Kč stojí roční péče terénního pracovníka o rodinu, který pomáhá stabilizovat její složitou situaci.

Pomáháme ohroženým dětem, rozvíjíme je i dobrovolníky, sebe i okolí s přesahem do celé společnosti.
Pomáhejte s námi! Podpořte naši práci! Finančně i nefinančně!
Děkujeme.

Děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají nám pomáhat.
Vaší podpory si velmi vážíme!

Fungujeme už
24 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech