Chci pomoci

Rozsah naší činnosti, rozvoj organizace a zkvalitňování poskytovaných služeb jsou přímo úměrné našim finančním možnostem. Proto Lata stále hledá nové dárce, podporovatele a příznivce. Žádný dar není malý a jakékoliv podpory si velmi vážíme

Proč podpořit právě nás?

Lata je prověřena časem, letošním rokem slavíme 25 let existence. V našem týmu se daří udržet motivované, kvalifikované pracovníky, kteří věří v hodnoty Laty a jsou otevření k učení se a neustálému zdokonalování poskytovaných služeb. Neusínáme na vavřínech, reflektuje změny ve společnosti i proměny našich klientů v čase a reagujeme na tyto změny při poskytování služeb v rámci našich programů pro děti, dospívající a mladé lidi a rodiny.

Jsme společensky odpovědnou organizací, která se hlásí k principům CSR, mezi které patří zejména odpovědnost vůči všem aktérům, kterých se týká činnost organizace, šetrnost k životnímu prostředí a transparentnost vůči celé společnosti. Jsme členy v asociacích Asociace veřejně prospěšných organizací, jejímž posláním je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru a v roce 2014 jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti. Jsme signatáři Etického kodexu zveřejněného Českým centrem fundraisingu a ctíme jeho zásady.

Jsme držiteli značky Spolehlivá, veřejně prospěšná organizace. Účelem Značky spolehlivosti je poskytnout dárcům i dalším zájemcům informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého poslání. Značka spolehlivosti tak má ambici stát se významným samoregulační nástrojem, který v českém neziskovém sektoru doposud chyběl.

Jak mohou vaše příspěvky pomoci?

150 Kč stojí hodinové doučování klienta.
1 000 Kč stojí půlroční volnočasový kroužek pro klienta, který by si sám nemohl z vlastních zdrojů dovolit.
6 000 Kč stojí vstupy pro dvojice klientů a dobrovolníků. Umožnují trávit společně volný čas rozmanitými způsoby, které by si sami z vlastních zdrojů nemohli dovolit (návštěva ZOO, fitness center, muzeí, divadel, apod.).
16 000 Kč stojí školení 10 nových dobrovolníků, kteří projdou víkendovým výcvikem a psychologickým testováním.
17 000 Kč stojí roční podpora jednoho mladého klienta od dobrovolníka, sociálního pracovníka a další doplňkové služby, s pomocí kterých pracuje na řešení své složité situace, posilování sociálních kompetencí a začlenění do společnosti.
15 000 – 20 000 Kč stojí uspořádání jedné rodinné konference.
25 000 Kč stojí roční péče terénního pracovníka o rodinu, který pomáhá stabilizovat její složitou situaci.

Pomáháme ohroženým dětem, dospívajícím a mladým lidem. Naše programy pomáhají nejen těm, kteří se ocitli v náročných životních situacích, ale rozvíjí i zapojené dobrovolníky.

Jdete do toho s námi?

Děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají nám pomáhat.

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech