Získali jsme druhé místo v Ceně sleduj dopad za naší výroční zprávu roku 2017

Zpět

Máme radost a doufáme, že budete mít radost s námi. Umístili jsme se na druhém místě v Ceně Sleduj dopad. Díky této ceně můžeme využít odborné konzultace a také jsme získali jako odměnu 7 000 Kč. Děkujeme i Vám, že jste naší inspirací a hlavně děkujeme našim dobrovolníkům, kteří jsou s námi v dobrém i zlém  🙂

Naše neziskové organizace mají dopad… a mnohé jej dokáží i sledovat! 
Praha, středa 1. 8. 2018
Cena Sleduj dopad 2018 zná své vítěze. V jejím druhém ročníku bylo oceněno šest organizací občanského sektoru za výroční zprávy nejlépe prezentující dopad své práce.
„Cena Sleduj dopad chce ukázat, že výroční zprávy organizací občanského sektoru nemusí obsahovat jen výčet aktivit, rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Mohou vizuálně i textově poutavou formou referovat o tom, jak se jim daří řešit společenské problémy a prosazovat pozitivní změnu i jaké lekce a ponaučení si z této práce odnesly.” uvádí Barbora Komberec Novosadová z Impact Academy, která cenu uděluje.
„Přístup orientace na dopad, který se snažíme přinášet spočívá v analýze společenského problému a jeho příčin, s evidencí pro podložení našich tvrzení, v propracování logiky našeho dopadu a vytvoření systému, který nám pomůže nejen sledovat dopad naší práce, ale také se vnitřně učit a zvyšovat kvalitu našich služeb,” dodává Novosadová.
Cena Sleduj dopad podporuje praxi sledování dopadu v organizacích, snahu o jeho komunikaci k širší i odborné veřejnosti a otevírá také otázku po smyslu a obsahu výroční zprávy jako svébytného média.
Oceněno bylo 6 výročních zpráv malých i velkých neziskových organizací s různým zaměřením. Pětičlenná komise hodnotila to, jak organizace uvažují o svém společenském dopadu, jak ho prezentují, informace o metodách sběru dat a plán do budoucna. Kritéria a podrobnosti k ceně jsou k dispozici zde.
Na 1. místě se umístil spolek Pražské matky, který se dlouhodobě věnuje bezpečnosti chodců a kvalitě ovzduší v Praze. Výroční zpráva zaujala zejména proto, že perfektně popsala a daty podložila řešený problém, jeho příčiny a důsledky.
„Vždy jsme si dohledávali data, která jsou veřejně a poměrně snadno dostupná, jako jsou například statistiky nehodovosti Policie ČR, Dopravní ročenka TSK nebo informace o stavu ovzduší ČHMÚ. Až díky Impact Academy jsme si však uvědomili, jak je důležité umět je dát do potřebných souvislostí s problémem, kterým se zabýváme, a logicky je začlenit do našeho řetězce dopadu. Také jsme začali systematicky zpracovávat data, která získáváme sami,”, uvádí místopředsedkyně spolku Blanka Klimešová.
Na 2. příčce skončily společně výroční zprávy Nadace Open Society Fund a organizace Lata. Třetí místo sdílejí Greenpeace Česká republika a Jahoda.
Zvláštní cenu si zasloužila organizace Člověk v tísni, která se v soutěži umístila na 2. místě v roce 2017. Letos komisi hodnotitelů nejvíce zaujaly povedené infografiky, které zjednodušují pochopení problému.
Vítězové obdrželi během slavnostního předání 31. 7. na akci Neziskovky a byznys Na jedné lodi dalekohled, konzultace v oblasti orientace na dopad a finanční odměnu v celkové hodnotě 30 tisíc korun.
Partnerem ceny jsou Ashoka Česká republika a Asociace společenské odpovědnosti, mediální partnerem jsou Neziskovky.cz. Projekt Impact Academy je podpořen z Evropského sociálního fondu.

Přehled vítězů ceny Sleduj dopad 2018 

Umístění
Organizace
Komise speciálně vyzdvihla:
1. místo 
Pražské matky
perfektně popsaný a datově podložený řešený problém, jeho příčiny a důsledky
2. místo 
Nadace Open Society Fund
skvělé zasazení v čase a plány do budoucna
Lata 
reflexe, kterou díky sledování dopadu učinila, a následné vytvoření nové služby 
3. místo 
Greenpeace Česká republika
kromě referování o dopadu perfektní vizualizace
Jahoda
uvažování o dopadu sociálního podnikání na rodiče i děti
speciální ocenění
Člověk v tísni
povedené infografiky

Fungujeme už
24 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech