10 otázek k dobrovolnictví v Latě – pojďte s námi měnit slova v činy

Zpět

1)   Jak dlouho klienti čekají na dobrovolníka
Při úvodním rozhovoru zjišťujeme představu klientů, podle ní se pak může doba hledání vhodného dobrovolníka lišit. Obvykle klienti čekají 1 – 2 měsíce.
2)      Je možné opakované zapojení klienta?
Ve výjimečných případech to možné je, ale nejméně rok od ukončení předchozího zapojení. Novému zapojení předchází opět úvodní rozhovor.
3)      Podle čeho vybíráme dobrovolníky?
Dobrovolníci procházejí úvodním pohovorem a následně školením, jehož součástí je psychodiagnostický test. Zjišťujeme jejich motivaci, zralost, zodpovědnost, týmovost a schopnost sebereflexe a práce na sobě.
4)      Dostávají dobrovolníci při odchodu z Laty nějaké potvrzení?
Při ukončení spolupráce dostávají dobrovolníci na ukončovacím rozhovoru osvědčení o dobrovolnické činnosti vč. počtu hodin strávených na schůzkách s klientem a hodin strávených na supervizích a dalším vzdělávání v Latě.
5)      Jak je to s volnými vstupy a doučkem?
Volné a zvýhodněné vstupy jsou tu pro všechny dvojice zapojené v programu, protože věříme že vztah se vytváří skrze společné zážitky a také chceme, aby schůzky byly finančně nenáročné.
Individuální doučování je takovou třešničkou na dortu. Jde o doplňkovou službu pro déle zapojené klienty, kteří pravidelně chodí na schůzky s dobrovolníkem a mají o ně zájem. Lektory nedělají naši současní dobrovolníci, ale lektoři, které si vybíráme.  Doučování je pro klienty zdarma.
6)      Jsou pro dobrovolníky připravovány další akce?
Jasně! J Jsme moc rádi, když se s dobrovolníky můžeme sejít pohromadě a neformálně. V průběhu roku je hned několik tradičních společných akcí. V září je to víkendový teambuilding, v prosinci Vánoční besídka, v únoru společný víkend na horách a v červnu setkání na bobové dráze .
7)      Máte dostatek dobrovolníků?
Dobrých dobrovolníků není nikdy dost! 😉 Poslední dobou je čím dál obtížnější najít mladé lidi, kteří by se do mentoringu chtěli zapojit a jít tak trochu s kůží na trh. Více informací pro případné zájemce získáte u koordinátorky dobrovolníků Verči Vodové: vodova@lata.cz, tel.: 775 621 036
8)      Je možný souběžný vztah klienta a dobrovolníka mimo Latu?
Po dobu zapojení v programu to možné není. Při ukončení spolupráce se dvojice domlouvá na dalším neformálním kontaktu a jeho vhodné podobě.
9)      Je možné, aby měl jeden dobrovolník více klientů?
Ne. Možná se to nezdá, ale věnovat se jednomu člověku 2 hodiny týdně minimálně půl roku je poměrně náročné. Dobrovolníci nejsou odborníci. S klienty se scházejí ve svém volném čase, proto je důležité, aby si ho společně užili, jedině tehdy pak může přirozeně docházet k vzájemnému obohacení a rozvoji schopností a dovedností nejen u klienta, ale také u dobrovolníka. Dvojice roste spolu.
10)   Pro jaké klienty je program vhodný a pro koho ne?
Program je vhodný pro každého, kdo má nějaké trápení, na které sám nestačí a chce na změně zapracovat. Zásadní je ochota spolupracovat a vytvořit spolu s dobrovolníkem silný tandem. Pro fungování parťáckého vztahu je prostě třeba aktivní snaha obou dvou.

Poznejte zajímavou práci i sami sebe! Přihlaste se! Výcvik dobrovolníků v březnu 2019.
Motivační dopis a životopis zašlete na vodova@lata.cz.

Podrobněji o zapojení klientů najdete v sekci pro odborníky
http://www.lata.cz/dobrovolnici/informace/

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech